Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản mới trình lên Sở Xây dựng. Nhằm hướng dẫn việc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1001/SXD-QLXD ngày 17/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đề nghị hướng dẫn việc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành. Hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được người quyết định đầu tư thành lập. Theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 nói rõ. Chi phí quản lý dự án được tính theo định mức quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, không áp dụng hệ số điều chỉnh k = 0,8.

Trường hợp chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án theo quy định tại Khoản 4, Điều 62 thì chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và điều chỉnh với hệ số điều chỉnh k = 0,8.

định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Từ khóa tìm kiếm về định mức chi phí quản lý dự án

định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

định mức chi phí quản lý dự án mới nhất

chi phí quản lý dự án

chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

định mức chi phí quản lý doanh nghiệp

chi phí quản lý dự án

định mức chi phí quản lý dự án

định mức chi phí quản lý dự án mới nhất

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *