Liên danh là gì

liên danh là gì

Liên danh là gì ? – Nhà thầu liên danh hay liên doanh?

Xin chào các bạn, trong quá trình đấu thầu xây dựng hay thiết kế xây dựng để có được dự án. Chúng ta thường nghe nói đến khái niệm liên danh. Vậy liên danh là gì ? Trong đấu thầu thì nhà thầu liên danh là hai hoặc nhiều nhà thầu liên doanh với nhau để dự thầu một gói thầu nào đó phải không?  Bài viết này thiết kế xây dựng nhà sẽ chia sẻ cho các bạn một số khái niệm về liên danh hay liên doanh là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Phân biệt liên danh và liên doanh trong đấu thầu

Như chúng ta biết Liên danh và liên doanh là hai khái niệm pháp luật có nội dung khác nhau. Mỗi khái niệm sẽ thuộc sự điều chỉnh của hai lĩnh vực pháp luật khác nhau. Tuy nhiên 2 khái niệm này có điểm giống nhau đó là sự liên kết bằng hợp đồng giữa hai hoặc nhiều pháp nhân. Từ đó cùng thực hiện một hoạt động kinh doanh, đầu tư và thương mại nào đó.

Nhà thầu là gì ?

Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Liên danh nhà thầu là gì 

Liên danh nhà thầu là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp đứng tên để cùng nhau dự thầu và thực hiện gói thầu. Thông thường là một phần hoặc toàn bộ dự án theo hồ sơ mời thầu. Vì vậy nếu chỉ một doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó không đủ khả năng lực thực hiện gói thầu đó.  Các thành viên của liên danh thực hiện khối lượng công việc theo hồ sơ mời thầu. Nhiệm vụ mỗi thành viên của liên danh, thành viên đứng đầu liên danh được quy định trong hợp đồng liên danh.  

Như vậy liên danh nhà thầu là hình thức hợp tác mà trong đó các thành viên liên danh không phải thành lập pháp nhân mới. Liên danh giải thể khi công việc của gói thầu theo hợp đồng với chủ đầu tư hoàn thành. 

 

liên danh là gì

Khái niệm liên danh là gì

Theo quy định của pháp luật về đầu tư thì khái niệm liên doanh là một trong những hình thức đầu tư trực tiếp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Hiện nay việc đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh thường  được thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Các doanh nghiệp liên doanh được thành lập và hoạt động dựa trên hợp đồng liên doanh và đại diện cho các bên khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện đầu tư theo hình thức liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 

Liên danh là gì
5 (100%) 1 vote