Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình – Nghiệm thu công việc lắp đặt xây dựng 

Mẫu biên bản nghiệm thu là biểu mẫu rất quan trọng trong quá trình xây dựng công trình, nhà cửa… Biên bản nghiệm thu được thực hiện sau khi công việc xây dựng công trình đã hoàn thành. 

Tại sao nên có bản nghiệm thu?

Mẫu biên bản nghiệm thu giúp nêu rõ những thông tin công trình, dự án. Cũng như thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian nghiệm thu. đánh giá công việc xây dựng một cách chính xác… 

Loạt bài viết này, Thiết Kế Xây Dựng Nhà chia sẻ bạn đọc mẫu bản nghiệm thu công trình. Bản mẫu nghiệm thu dự án đã thực hiện xong cho khách hàng. Hãy cùng tham khảo nhé.

Mẫu biên bản nghiệm thu

Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỰ ÁN LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI

SỐ: 109………………………..

Công trình: ……………………….

Hạng mục: 

1. Đối tượng nghiệm thu:

  • ……….

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……….. Chức vụ: ……..

● Đại diện Nhà thầu thi công: …..

– Ông Bà: ……… Chức vụ: ………

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8 giờ 30 ngày 20 tháng 04 năm 2017

Kết thúc: 11 giờ 40 ngày 20 tháng 04 năm 2017

Tại công trình: ………..

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

c. Các ý kiến khác nếu có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv…

* Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Giàn pin mặt trời, Kéo thép, mối hàn, mối nối vv…

* Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv…

* Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc, vv…

* Thi công đắp lắp đặt công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).

 

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình
5 (100%) 10 votes