Bản vẽ hoàn công là gì?

Bản vẽ hoàn công là gì

Bản vẽ hoàn công là gì?  Vai trò của bản vẽ hoàn công trong xây dựng

Khái niệm bảng vẽ hoàn công

Bản vẽ hoàn công tiếng anh là As- Built Drawings. Là bản vẽ thực trạng của công trình sau khi hoàn tất công việc xây dựng. Quá trình thi công xây dựng ngoài công trường không tránh khỏi những thay đổi do phát sinh từ chủ đầu tư, do sự nhầm lẫn của bản vẽ thiết kế, do sự va chạm về cấu kiện giữa các hạng mục, do thay đổi về chủng loại vật liệu trên thị trường hay rất, rất nhiều lý do khác… Bản vẽ hoàn công sẽ update tất cả các thay đổi đó.

Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công có trách nhiệm lập. Dấu bản vẽ hoàn công ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công; Tư vấn giám sát và của Chủ đầu tư công trình.

Vai trò của bản vẽ hoàn công

+ Bản vẽ hoàn công vừa là căn cứ để làm hồ sơ thanh toán, quyết toán và kiểm toán.

+ Giúp đơn vị sử dụng nắm được cấu tạo, kết cấu công trình nhằm khai thác sử dụng đúng với mục đích công trình. Cũng như căn cứ để có thể cải tạo và mở rộng sửa chữa sau này.

+ Căn cứ cho các cơ quan thanh tra tìm lại các số liệu liên quan đến công trình.

+ Bản vẽ hoàn công cũng là căn cứ để chủ đầu tư xác định lại tài sản trên đất sau khi hoàn tất quá trình xây dựng.

Yêu cầu của hồ sơ hoàn công

Hồ sơ hoàn công phải thể hiện đúng kết quả thi công thực tế ngoài hiện trường.

Hồ sơ hoàn công phải được lập ngay tại thời điểm nghiệm thu.

Hồ sơ hoàn công phải được lập và xác nhận theo đúng quy định.

Hồ sơ hoàn công phải thể hiện rõ ràng những chỉnh sửa, thay đổi để sử dụng thuận tiện và chính xác trong việc khai thác, sử dụng và bảo trì công trình.

Rate this post