Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức tính diện tích toàn phần – Công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Trong hình học, hình trụ tròn là hình có 2 đấy là hình tròn bán kính r và trục của trụ tròn là đường nối giữa 2 tâm của 2 đáy. Dựa vào hình học ta có thể tư duy được dễ dàng các công thức liên quan của hình này :

Công thức tính thể tích của trụ tròn :

Chính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

Công thức tính diện tích toàn phần ( V = pi^2 .r ^2.h )

Công thức tính diện tích xung quanh ( Sxq ) của trụ tròn

Sxq = chu vi hình tròn đáy nhân với chiều cao

Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức tính diện tính toàn phần của trụ tròn ( Stp )

Stp = Bằng tổng diện tích của diện tích xung quanh cộng diện tích 2 đáy.

Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức tính diện tích toàn phần
2 (40%) 1 vote