Nội dung bản vẽ thiết kế cơ sở nhà xưởng

bản vẽ thiết kế cơ sở nhà xưởng

Nội dung bản vẽ thiết kế cơ sở nhà xưởng

Nội dung thiết kế cơ sở đóng phần một rất quan trọng trong quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà xưởng. Thiết kế cơ sở là bước đầu tiên trong 3 bước thiết kế nhà xưởng. Bao gồm : thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Nội dung bản vẽ thiết kế cơ sở nhà xưởng

Bao gồm 2 phần :

  • Phần thuyến minh
  • Phần bản vẽ

bản vẽ thiết kế cơ sở nhà xưởng

Phần thuyết minh

– Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế nhà xưởng, giải pháp thiết kế tổng mặt bằng, các thông số kỹ thuật khi lập tổng mặt bằng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

– Nêu được các căn cứ pháp lý, cơ sở xác định quy mô xây dựng nhà xưởng.

– Các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho việc thiết kế.

– Phương án thiết kế kiến trúc phù hợp với quy mô xây dựng.

– Phương án kết cấu chính (móng, thân) của nhà xưởng dựa trên quy mô công trình và tài liệu khảo sát địa chất sơ bộ (có bảng tính toán kết cấu đối với những công trình nhà từ 2 tầng trở lên, tượng đài cao từ 8 m trở lên, pa nô quảng cáo, tháp nước…).

– Cơ sở tính toán xác định các thông số của hệ thống kỹ thuật của công trình (cấp điện, cấp nước, thoát nước…), kết nối hệ thống kỹ thuật công trình với hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận trong đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

– Phương án bảo vệ môi trường, giải pháp phòng cháy, chữa cháy và giải pháp kỹ thuật khác (chống sét, thông tin liên lạc, thông gió, cấp nhiệt…).

Phần bản vẽ

– Bản vẽ xác định vị trí xây dựng nhà xưởng trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết, bản vẽ hiện trạng khu đất (tỷ lệ 1/200) thể hiện bằng hệ toạ độ quốc gia VN 2000.

– Bản vẽ tổng mặt bằng công trình (tỷ lệ 1/200), có các thông số kỹ thuật (hạng mục chính, phụ trợ, diện tích đất, diện tích sàn các hạng mục, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích cây xanh, diện tích đường giao thông…) phù hợp với các thông số trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

– Bản vẽ mặt bằng định vị hạng mục chính xây dựng bằng hệ toạ độ, cao độ quốc gia VN 2000 (tỷ lệ 1/200).

– Bản vẽ mặt bằng san nền (tỷ lệ 1/200 nếu có).

– Mặt bằng các tầng của hạng mục chính (tỷ lệ 1/100).

– Các bản vẽ mặt đứng, mặt cắt ngang, dọc hạng mục chính của nhà xưởng (theo tỷ lệ 1/200).

– Mặt bằng kết cấu móng, các bản vẽ kết cấu sơ bộ phần thân (tỷ lệ 1/200) không cần chi tiết.

– Các bản vẽ hệ thống kỹ thuật của công trình kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt (hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải xử lý nước thải, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, cung cấp năng lượng…) tỷ lệ 1/200;

– Các bản vẽ kiến trúc, sơ bộ kết cấu và kỹ thuật các hạng mục phụ trợ (nếu có).

– Các bản vẽ kỹ thuật khác (thông tin liên lạc, chống sét, xử lý chất thải, thông gió, cấp nhiệt…).

Nội dung bản vẽ thiết kế cơ sở nhà xưởng
5 (100%) 4 votes