Plc mitsubishi – Tài liệu lập trình plc mitsubishi tiếng việt

Tài liệu lập trình plc mitsubishi

Plc mitsubishi – Tài liệu lập trình plc mitsubishi tiếng việt

Thiết Kế Xây Dựng Nhà xin chia sẻ một số tài liệu hướng dẫn lập trình PLC. Lập trình Mitsubishi Tiếng Việt cho các bạn tham khảo.

PLC Mitsubishi được ứng dụng rộng rãi trong điều khiễn các hệ thống trong công nghiệp, từ đơn giản đến phức tạp.

  • Họ dòng PLC Mitsubishi fx (Các loại PLC Mitsubishi fx ).
  1. PLC Mitsubishi FX0S

Đặc điểm PLC

Đây là loại PLC có kích thước nhỏ gọn, phủ hợp với các ứng dụng có số I/O nhỏ hơn 30, giảm chi phí vả kích thước panel điều kiễn. Sừ dụng bộ nhớ EEPROM cho phép dữ liệu được lưu trữ lại sau khi mất nguồn đột ngột. Có tích hợp sẵn bộ đếm tốc độ cao và các bộ tạo ngắt, cho phép xử lý tốt một số ứng dụng phức tạp.

Khuyết điểm: Không có khả năng mở rộng số I/O cần quản lý, không có khả năng nối mạng, không kết nối được với các module chuyên dùng, thời gian thực hiện chưng trình lâu.

Các sản phẩm PLC Mitsubishi FX0S

FX0S-10, FX0S-14, FX0S-20, FX0S-30, FX0S-16, FX0S-24.

PLC Mitsubishi FX0/FX0N

PLC Mitsubishi FX0 có đặc điểm giống như FX0S

PLC Mitsubishi FX0N sử dụng cho các máy điều khiễn độc lập hay các hệ thống nhỏ với số lượng I/O trong miền 10-128 I/O. PLC Mitsubishi FX0N có các đặc điễm của PLC Mitsubishi FX0S nhưng có khả năng kết nối mạng.

Các sản phẩm PLC Mitsubishi FX0/FX0N

FX0-14/20/30

FX0N-24/40/60

FX0N-8EX-ES/UL

FX0N-8EX-UAI/UL

FX0N-8EYR-ES/UL

FX0N-8EYT-ESS/UL

FX0N-8ER-ER/UL

Đặc điểm PLC Mitsubishi FX1S

PLC Mitsubishi FX1S có khả năng quản lý I/O trong khoảng 10-34 I/O. Không có khả năng mở rộng. Tuy nhiên, FX1S được tang cường thệm một số tính năng: tang cường hiệu năng tính toán, làm việc với các I/O analog thông qua các card chuyển đổi,tang cường 6 đầu vào xử lý ngắt, có thêm chức năng truyền thông qua các module, giao tiếp HMI. Thường dùng FX1S trong công nghiệp chế biến gỗ, đóng gói sản phẩm, điều khiển động cơ, máy móc, các hệ thống quản lý môt trường.

Các sản phẩm PLC Mitsubishi FX1S

FX1S-30MT-ESS/UL

FX1S-30MR-ES/UL

FX1S-20MT-ESS/UL

FX1S-30MR-ES/UL

Đặc điểm PLC Mitsubishi FX1N

PLC Mitsubishi FX1N thích hợp với các bài tán điều khiễn với số lượng I/0 14-16. Có thể mở rộng I/O lên đến 128. Được tang cường khả năng nối mạng , truyền thông, . Có thể làm việc với các module Analog, các bộ điều khiễn nhiệt độ. Tăng cường chức năng điều khiễn vị trí với 6 bộ đếm tốc độ cao, 2 bộ phát xung đầu ra 100kHz. Cho phép điều khiển một lúc 2 động cơ.

Dòng PLC Mitsubishi FX1N thích hợp dùng trong công nghiệp chế biến gỗ, cửa tự động, xử lý nước thải, dệt….

Các sản phẩm PLC Mitsubishi FX1N

FX1N-60MR

Đặc điểm PLC Mitsubishi FX2N

Là một trong những dòng PLC mạnh nhất trong FX. Được trang bị mọi tính năng của FX1N, nhưng tốc độ xử lý nhanh hơn. Thích hợp trong cac bài toán điều khiễn các hệ thống có số đầu ra lớn 16-128, có thể mở rộng lên đến 256 I/O. Bộ nhớ 8K, có thể mở rộng lên 16k cho phép thực hiện các phép toán phức tạp. Được trang bị các hàm PID và chức năng tự chỉnh, các hàm xử lý số thực, thời gian thực.

Các sản phẩm PLC Mitsubishi FX2N

FX2N-16MR-ES/UL

FX2N-48MT-ESS/UL

FX2N-32MR-ES/UL

FX2N-16EYR-ES/UL

FX2N-16EYT-ESS/UL

FX2N-16EX-ES/UL

FX2N-8ER-ES/UL

FX2N-8EX-EX-ES

FX2N-8EYT-ESS/UL

Đặc điểm PLC Mitsubishi FX2NC

Có kích thước nhỏ gọn, có đầy đủ tính năng của FX2N. Dùng trong một trường cần tiết kiệm không gian.

Plc mitsubishi – Tài liệu lập trình plc mitsubishi tiếng việt
5 (100%) 4 votes