Sổ hồng là gì

Sổ hồng là gì

Sổ hồng là gì ? Sổ hồng đồng sở hữu là gì

Khái niệm sổ hồng là gì ?

Theo như quy định trong NĐ 60-CP, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Sổ hồng là sổ có màu hồng nhạt được cấp bởi UBND tỉnh. Sau này UBND huyện, thị xã được ủy quyền cấp sổ trong phạm vi địa bàn. Nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cũng như thời gian, từ đó mang lại sự thuận tiện cho người dân.

Các thông tin trên sổ hồng

Trên mỗi sổ hồng thể hiện rõ các thông tin về quyền sử dụng đất ở như:

+ Số thửa

+ Số tờ bản đồ

+ Diện tích

+ Loại đất

+ Thời hạn sử dụng

+ Quyền sở hữu nhà ở (diện tích xây dựng, số tầng, kết cấu nhà, diện tích sử dụng chung, riêng…)

Theo điều 11 Luật nhà ở 2005 thì sổ hồng sẽ được cấp trong những trường hợp sau:

” a) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở. Chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.”

Sổ đỏ hay sổ hồng đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoặc quyền sở hữu nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người dân.

3 loại giấy tờ lưu hành sử dụng trong lĩnh vực nhà đất:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

+ Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  

Để thuận tiện hơn trong công tác quản lý và giảm các thủ tục hành chính. Chính phủ ban hành NĐ 88/2009/NĐ-CP, bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thông tư 17/2009/TT-BTNMT. Nhằm thống nhất các loại giấy chứng nhận thành một mẫu. Theo đó, Bộ TNMT sẽ phát hành sổ đỏ, sổ hồng theo một mẫu thống nhất và áp dụng trong cả nước.

Sổ hồng là gì
5 (100%) 5 votes